Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR SHTYP
  • (14.09.2016)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në datën 14.09.2016 shqyrtoi çështjen me kërkues:Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Objekti: Konstatimi i papajtueshmërisë së mandatit të deputetit Rakip Suli
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (01.08.2016)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 01.08.2016 shqyrtoi çështjen me palë: Kërkues: Shukri Xhelili Subjekte të interesuara: Këshilli i Ministrave
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (20.07.2016)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 18.07.2016 shqyrtoi çështjen me palë: Kërkues: Avokati i Popullit Subjekte të interesuara: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave

© 2014 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.