Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (31.07.2017)
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (18.07.2017)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot, në datën 18.07.2017, pasi shqyrtoi kërkesën e Shoqatës për Mbrojtjen e Tregtarëve dhe të Tregut
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (16.06.2017)
  • Kolegji i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në datën 16.06.2017 shqyrtoi çështjen me kerkues: GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË KORÇË

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.