Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (10.11.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 10.11.2015 në përfundim të shqyrtimit të çështjes me: Kërkues: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë...
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (02.11.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 29.10.2015 në përfundim të shqyrtimit të çështjes me: Kërkues: Avokati i Popullit Subjekte të Interesuara: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave
  • Kontrolli i kushtetutshmërisë së ligjeve, i kërkuar nga gjykatat (Kontroll incidental)
  • (22.09.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë po shqyrton kërkesën e paraqitur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me objekt: “Shfuqizimi si antikushtetues i pjesës së fundit të fjalisë së parë të nenit 458 të Kodit të Procedurës Civile...

© 2014 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.