Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (22.12.2016)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot, në datën 22.12.2016, mori në shqyrtim çështjen me Kërkues: Jo më pak se një e pesta e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (14.12.2016)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot, në datën 14.12.2016, mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkuese: Shoqata e Bingos Tradicionale Shqiptare Subjekte të interesuara: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Këshilli i Ministrave
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (09.11.2016)
  • Kërkues: Presidenti i Republikës, një Grup Deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë, jo më pak se 1/5 e anëtarëve të Kuvendit, Avokati i Popullit, Partia Republikane e Shqipërisë, Shoqata “Pronësi me Drejtësi”, Shoqata “Krahina Jonë”, Shoqata “Bregdeti”, Shoq
Aktivitete të fundit
(09.12.2016)
Tryezë e përbashkët e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë me Gjykatën Kushtetuese të Kosovës me temë “Zhvillimet më të fundit në veprimtarinë e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë”, 5 dhe 6 dhjetor 2016
[më shumë]
(01.11.2016)
Hapja e Vitit të Shtatë Gjyqësor të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, 26 Tetor, 2016
[më shumë]
(01.11.2016)
Vizitë studimore e delegacionit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Sllovenisë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë , 19-21 tetor 2016.
[më shumë]
(20.10.2016)
Vizitë e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në Kongresin Ndërkombëtar për Drejtësinë, Stamboll, 17-19 tetor 2016
[më shumë]
(24.10.2016)
Pjesëmarrje e delegacionit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në punimet e konferencës ndërkombëtare“Roli dhe rëndësia e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese në adresimin e boshllëqeve ligjore dhe pasigurisë ligjore”,Armeni,21-23 tetor 2016
[më shumë]
(17.10.2016)
Vizitë e delegacionit të Gjykatës Kushtetuese në Qendrën për Drejtësi Kushtetuese Europiane, Greqi, 6-7 tetor 2016
[më shumë]

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.