Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • Kontrolli i kushtetutshmërisë së ligjeve, i kërkuar nga gjykatat (Kontroll incidental)
  • (05.05.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, njofton se pranë kësaj gjykate po shqyrtohet kërkesa e paraqitur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (21.04.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, me datë 21.04.2015, mori në shqyrtim kërkesën që i përket: Kërkues: Presidenti i Republikës së Shqipërisë Subjekte të interesuara: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (17.04.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Një e Pesta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike)

© 2014 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.