Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (18.04.2017)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 18.04.2017 mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Komiteti Shqiptar i Helsinkit.
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (14.04.2017)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 14.04.2017 mori në shqyrtim çështjen me kërkues: 1/5 e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike)
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (10.03.2017)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 10.03.2017 mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë
Aktivitete të fundit

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.